İLK YARDIMCI EĞİTİMİ


 Üniversitemiz ilkyardım destek elemanlarına 09.12.2016 tarihinde ilkyardımcı temel eğitim kursu verildi.