İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi'ne Geçiş 01.01.2018'de Başlıyor

İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi'ne Geçiş 01.01.2018'de Başlıyor

23 Ocak 2018, Salı 86

27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey Toplantısı 19.12.2017 tarihinde yapıldı.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve Madde 27 3. fıkrası;
MADDE 27 – (3) Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.
uyarınca; 01.01.2018 tarihinde resmen başlayacak olan İBYS yani "İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi" süreci ile ilgili;

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili müdürlükleri tarafından dijital olarak izlenebilmesini ve ilgili verilere dayanarak karar mekanizması ile iş sağlığı ve güvenliği alanında ülke genelinde iyileştirmeler hedefleyen İBYS yani İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi  01.01.2018 tarihinde başlıyor.